Læs til Zoneterapeut i Struer

VantagePoint giver dig mulighed for at læse til Zoneterapeut i Struer og der er uddannelsesstart to gange om året. Læs meget mere om uddannelsen herunder…

Pris, tid, sted mm.

Tid:
Det tager ca. 1½ år at blive zoneterapeut hos VantagePoint.
Holdstart 2 gange om året, ca. én gang pr halve år. (Januar/September ca..)

 

Aftenskole og weekend-undervisning:
Uddannelsen kører aften og weekend så du kan passe dit arbejde imens. Du skal påregne en del “lørdags-skole” i løbet af uddannelsen. Hvor mange lørdage/søndage der er tale om, kommer an på, om du starter på oktober eller januar-holdet.

Antal pladser:
Der 6 pladser på efterårets uddannelse. Det er vurderet fra et fagligt perspektiv for dit udbytte, at undervisningsholdet på uddannelsen ikke er alt for stort. Ved 6 deltagere vil der være mulighed for intensiv sparring og tæt dialog med dine studiekollegaer på uddannelsen. Hold oprettes ved 4 deltagere.

 

Sted
Uddannelsen og VantagePoint har lokaler i Businesspark Struer. Her er moderne faciliteter indenfor konference-lokaler, tilkørselsmuligheder og ikke mindst giver det mulighed for forplejning til uddannelsen’

 

Pris:
Prisen for at læse til zoneterapeut hos VantagePoint er 54.500 kr., hvis du ønsker at betale i rater (á 1.875,- pr månedx18), mens din pris er 49.995,-kr hvis du betaler hele beløbet samlet. Prisen er momsfri.
Du skal betale 5000,- i depositum ved tilmelding, og resten indenfor 14 dage.
Du kan kontakte VantagePoint hvis du ønsker at forhandle om anden betalingsfordeling.

 

Krav til dig:
Du skal være fyldt 20 år for at begynde på uddannelsen. Derudover behøver du ingen særlig uddannelse for at begynde på uddannelsen til zoneterapeut, men modenhed og erhvervserfaring er en fordel. Det vil også være en fordel hvis du er kendt indenfor social- og sundhedsområdet eller andre “sundhedsuddannelser” da du hermed har mulighed for merit for dine støttefag.

Udover dette skal du…
#Have mod på at lære nyt og være åben for nye metoder
#Have lyst og evner til at indgå i 1½ års tæt samspil med dine medstuderende
#Være fyldt 20 år og have gode dansk-kundskaber, mundtligt og skriftligt.
#Have grundlæggende skolekundskaber, der svarer til folkeskolens afgangseksamen for 9.klasse
#Være empatisk, refleksiv og tolerant overfor både dig selv og andre på uddannelsen
#Er vedholdende, mødestabil og har ønske om at lære nye kompetencer
#Gerne have erhvervserfaring indenfor sundshedsområdet
#Gerne have en sundhedsfaglig basis-uddannelse
#Have tid til, at kunne udføre mindst 50 egne elevbehandlinger i løbet af uddannelsens sidste kvartal.

Uddannelsens faglige indhold

Uddannelsens indhold:
Uddannelsen til zoneterapeut hos VantagePoint tager udgangspunkt i et højt timetal og max 6 studerende pr hold. Indholdet af undervisningen følger undervisningsplanen fra FDZ, som sikre høj faglighed i din uddannelse.
Timetallet er mere end 720 timer, hvilket gør du kan blive RAB-godkendt behandler

Samarbejdsskole med FDZ
VantagePoint er “samarbejdsskole” med FDZ, Forenede Dansk Zoneterapeuter – et samarbejde der med til at højne og udvikle fagligheden omkring zoneterapeutuddannelsen. Læs mere her

Studietid, weekender og intro:
Du skal være aktiv deltagende på uddannelse, og du skal derfor forvente at “have lektier for” fra gang til gang. Hvordan du planlægger dette er op til dig selv. 
Du skal påregne en del weekend-skole på uddannelsen, og allerede indenfor de første 14 dage skal du tilbringe 1 weekend sammen med dine nye medstuderende på uddannelsen. Dette er et introforløb til uddannelsen lige så meget som det er et “lær hinanden at kende”-introforløb. 
Hvor mange øvrige weekender og aftener du skal deltage på, afhænger af hvilket hold du starter på. (Okt/Jan)

 

Hovedfag og bifag:
Hovedfaget på uddannelsen er Zoneterapi, men du skal også lære om andre emner og tilegne dig viden om andre alternative behandlingsformer, således du efter endt uddannelse kan støtte dine klienter bedst muligt.
Udover Zoneterapi skal du “læse” fag som psykologi, Psykologi, Øreakupunktur, Kost/Vitaminer, Klinikdrift/Markedsføring og “andre behandlingsformer”.

1.Hovedfag: 267 timer*
Bifag: 120 timer
b1) 50 timer psykologi
b2) 30 timers kost og vitaminer
b3) 26 timers kursus/intro i andre alternative behandlingsformer**
b4) 14 timers øreakupunktur


1.)* Om Zoneterapi som behandlingsform: 
Zoneterapi er en behandlingsform som stammer fra østen, og har været anvendt i tusind år eller mere. Selvom zoneterapi har været meget udbredt i verden, betragtes den dog stadig som en ny behandlingsform i Danmark. Her vandt behandlingen først indpas i 1970’erne.

Zoneterapi er med tiden blevet mere og mere accepteret som behandlingsform, på grund af de mange gode resultater opnået via gode behandlinger rundt i landet. Resultaterne er dog ikke videnskabeligt dokumenteret, da den klassiske vestlige medicin ikke kan finde evidens for zoneterapiens faktiske effekt og hvorfor det ser ud til at virke.

Som uddannelse er zoneterapi en rejse for dig som person ud (ind) i den traditionelle kinesiske medicin. Med uddannelsen til Zoneterapeut vil du blive en del af den mest søgte alternative behandlingsform i Danmark, og behandlingen med zoneterapi vinder også mere og mere indpas i det traditionelle vestlige behandlingssystem.

Kort fortalt går zoneterapi ud på, at der på fødderne er et spejlbillede af kroppen. Således fordeles hoved, hals og overkrop ude på forfoden, mens hofter, mave og bughule ligger mere midt på foden. Bag på foden – ved hælen finder man iskias og under foden findes nyres felt, som også er det der holder dig “bundet” til jorden.


2)**Om “andre behandlingsformer”
4 lørdage i løbet af din uddannelse skal du omkring andre behandlingsformer, som ikke er praktisk som zoneterapi – men mere understøttende for at opnå bred viden som behandler. F.eks. Homøopati, Bachs Blomstermedicin eller urter/natur. Dagene afvikles med tillige med åben deltagelse for andre der ikke er studerende på uddannelsen.

Der ønskes at give de studerende mulighed for en bred indsigt i ”anden alternativ behandling” hvorfor der kommer flere forskellige muligheder op indenfor dette område. De studerende kan selv vælge hvilke de ønsker at bygge deres uddannelse op med. Kan også udplaceres som hverdagsarrangementer mod flere gange.
Men du kan selv vælge de 4 dage – der kommer 6 pr 1½ år, så kan du ikke lige den ene gang, kan du vente til en anden weekend, eller vælge efter indhold der passer netop din kommende praksis.


Støttefag:
Hvis du ikke har en anden sundhedsfaglig baggrund som f.eks. Sygeplejerske, Social- og sundhedsassistent, Ergo- eller Fysioterapeut eller anden sundhedsfaglig uddannelse (kræver dokumentation for bestået eksamen), skal du tage støttefagene “anatomi/fysiologi” og “sygdomslære”, inden du er færdig med din uddannelse hos VantagePoint. De to støttefag er 300 timer. (200+100)

 

Merit:
Du har mulighed for at søge om merit for psykologi, anatomi/fysiologi og sygdomslære, hvis du har en sundhedsfaglig/og eller anden uddannelse der kvalificerer til dette

Eksamen og efter endt uddannelse

Eksamen, 1.del
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen, med en varighed på 3 timer.
Der stilles spørgsmål i fuld pensum. Du skal have 75% rigtige svar for at bestå.


Eksamen, 2.del
Ca 14 dage efter den skriftlige eksamen afvikles der mundtlig eksamen. 
Her skal du fremlægge din eksamensopgave/journal og udføre praktisk behandling med afsæt i din case.


Fravær
Du har mødepligt til undervisningen og skulle du blive syg ind imellem sker der ikke noget ved det.
Dog må dit samlede fravær ikke overstige 10%.
Ved fravær over 10% kan der dog i særlige tilfælde indgås aftale om ekstra undervisning

 

Egne øve-klienter:
Der forventes mindst 50 egne elev-behandlinger på klienter fra de studerendes side, i løbet af uddannelsens sidste kvartal. Af de 50 behandler skal 5-10 være med supervision af underviser på uddannelsen. Som studerende skal man tillige selv modtage 6 behandlinger hos allerede uddannede behandlere.
*Det anbefales at opkræve ”elev-pris” for behandlingerne eleven selv udfører.

 

Efter endt uddannelse:
Uddannelsen til zoneterapeut hos VantagePoint opfylder SKAT´s regler for momsfritagelse. Rent praktisk, for dig, betyder det at du som uddannet Zoneterapeut fra VantagePoint, ikke skal tillægge dine behandlinger moms, når du behandler med zoneterapi. Når du er færdiguddannet vil du kunne blive Registreret Alternativ Behandler (RAB godkendt) i de fleste danske brancheforeninger indenfor zoneterapi.

Skriv dig op - gratis og uden binding

Hvis du tænker du kunne være interesseret i på et tidspunkt at påbegynde “uddannelsen til Zoneterapeut” hos VantagePoint i Struer på et af de kommende hold, er du meget velkommen til at sende en besked herunder. Der bliver samlet sammen løbende, så det er lettere at vejlede andre i om der oprettes et hold eller ikke. Derfor vil det være en stor hjælp i forhold til planlægning af holdstart hvis du vil sende en besked her under. Det er HELT GRATIS og uden binding overhovedet, og du kan betragte det blot som en “interesse-tilkendegivelse.

Der bliver IKKE sendt spam-mails til dig af den ene eller anden art i forbindelse med den “tilkendegivelse”, uden du selv har valgt det. Nedestående er udelukkende for at danne et billede af hvornår der er nok til at starte hold.

Ønsker du at modtage lidt mere regelmæssige nyheder fra VantagePoint, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet.

Send "interesse tilkendegivelse"

Alle felter er påkrævet